logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Kalender 2017 van de betalingen van de voorschotten op onderhoudsgeld
Maand Betaling
April 25-04-2017
Mei 24-05-2017
Juni 23-06-2017
Juli 25-07-2017
Augustus 25-08-2017
September 23-09-2017
Oktober 25-10-2017
November 24-11-2017
December 15-12-2017
Nieuw adres van het DAVO-kantoor te Dinant

rue Courtejoie 17, 5590 Ciney


Nieuw adres van het DAVO-kantoor te Nijvel

Rue de l’Industrie 22, 1400 Nivelles


Sluiting contactpunt DAVO in Ieper

Sinds 01.10.2016 is het contactpunt van de DAVO in Ieper gesloten. Gelieve het nieuwe webformulier in te vullen om uw aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen.


E-formulier

De aanvragen tot tegemoetkoming en de vraag tot vernieuwing van het recht op voorschotten kunnen voortaan via een webformulier ingediend worden.
Wil u hier meer over weten? Raadpleeg dan onze FAQ.

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2017 vastgesteld op het nettobedrag van 1 800 euro per maand, verhoogd met 67 euro netto per kind ten laste.


Nieuws voor wat betreft de voorschotten en de invordering van alimentatievorderingen

Lees meer ...