logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

Wijziging van uw aanspreekpunt

Voor inlichtingen over uw aanvraag tot tussenkomst of de hernieuwing van voorschotten, kan u terecht bij onze infocenters, die elk over een onthaaldienst DAVO beschikken.

Via de dienstenwegwijzer kan u op basis van uw postcode de contactgegevens van uw infocenter makkelijk terugvinden.

Nieuw is dat u vanaf nu terecht kan in één van de infocenters naar keuze. U bent dus niet langer gebonden aan een kantoor in functie van uw woonplaats. Houd er wel rekening mee dat u ontvangen wordt in de taal van de regio: In Vlaanderen in het Nederlands, in Wallonië in het Frans en in Brussel in beide talen.

Vind hier de locaties van de 11 infocenters

Kalender 2018 van de betalingen van de voorschotten op onderhoudsgeld
Maand Betaling
Januari 25-01-2018
Februari 26-02-2018
Maart 23-03-2018
April 25-04-2018
Mei 24-05-2018
Juni 25-06-2018
Juli 25-07-2018
Augustus 27-08-2018
September 24-09-2018
Oktober 24-10-2018
November 23-11-2018
December 14-12-2018
Web-formulier

De aanvragen tot tegemoetkoming en de vraag tot vernieuwing van het recht op voorschotten kunnen voortaan via een webformulier ingediend worden.
Wil u hier meer over weten? Raadpleeg dan onze FAQ.

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2018 vastgesteld op het nettobedrag van 1 800 euro per maand, verhoogd met 68 euro netto per kind ten laste.