logo unilet

Dienst voor alimentatievorderingen
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

  • betaalt voorschotten op onderhoudsgeld
  • vordert het onderhoudsgeld in

In de kijker

E-formulier

De aanvragen tot tegemoetkoming en de vraag tot vernieuwing van het recht op voorschotten kunnen voortaan via een webformulier ingediend worden.
Wil u hier meer over weten? Raadpleeg dan onze FAQ.

Voorschotten op onderhoudsgeld

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2016 vastgesteld op het nettobedrag van 1 800 euro per maand, verhoogd met 66 euro netto per kind ten laste.


De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand september 2016 uitgevoerd worden na 20/09/2016.


Nieuw adres van het DAVO-kantoor te Brussel

Kruidtuinlaan 50 bus 3150 te 1000 Brussel


DAVO-kantoor Tongeren, definitief gesloten op 01/11/2015

Nieuw bevoegd DAVO kantoor: DAVO Hasselt (Voorstraat 43 Bus 35, 3500 Hasselt, tel.: 0257/569 00, e-mail: davo.hasselt@minfin.fed.be


Nieuws voor wat betreft de voorschotten en de invordering van alimentatievorderingen

Lees meer ...